POLITYKA PRYWATNOŚCI BUILDER CORP SP. Z O.O.

Od dnia 25 maja 2018 roku obowiązuje nowe rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich informacji oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). W oparciu o obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, w szczególności Ogólne Rozporządzenie, w celu zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych osobie, której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 i 14 ust.1 i ust. 2 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.
Z uwagi na powyższe Builder Corp Sp. z o.o. informuje, iż:
 1. Administratorem Twoich danych osobowych jest: Builder Corp sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Patriotów 174, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000661010, prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy KRS, o kapitale zakładowym 100.000 zł, NIP 9522157426.
 2. Z Administratorem można kontaktować się pisemnie, pocztą tradycyjną na adres: Builder Corp Sp. z o.o., 04-832 Warszawa, ul. Patriotów 174 lub mailowo: rodo@buildercorp.pl
 3. Twoje dane osobowe przetwarzane są na podstawie art.6 ust.1 lit.f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.
 4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora polegają na realizacji działań edukacyjnych i informacyjnych w ramach projektu edukacyjnego pod nazwą „Builder For The Future”, w tym przeprowadzania Konkursu dla młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów, warsztatów, wykładów, quizów, case study itd.
 5. Podanie danych osobowych przez użytkownika oraz zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna, jednakże stanowi warunek niezbędny do korzystania z usług Builder Corp.
 6. Twoje dane osobowe są przetwarzane ręcznie oraz automatycznie.
 7. Builder Corp wykorzystuje podane informacje dla następujących celów: związanych z realizacją projektu edukacyjnego „Builder For The Future”, w celu wykonania umowy której jesteś stroną – taką umową jest regulamin Konkursu dla Młodych Architektów i Konkursu dla Młodych Inżynierów, w celu weryfikacji jakości świadczonych usług, celem prowadzenia statystyk.
 8. Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w zakresie, w jakim w jakim zostały one wcześniej udostępnione przez Ciebie Administratorowi.
 9. Dane nie będą udostępniane podmiotom innym niż uprawnione na mocy przepisów prawa oraz podmioty uczestniczące w realizacji usługi. Administrator danych może powierzać Twoje dane np. podwykonawcom, podwykonawcom IT, księgowym, etc. Zrobi to jedynie w niezbędnym zakresie i na podstawie umowy o powierzenie przetwarzania danych zobowiązującej taki podmiot do odpowiedniego zabezpieczenia danych i niekorzystania z nich do własnych celów.
 10. Przechowujemy Twoje dane osobowe na czas trwania realizacji projektu edukacyjnego Builder For the Future albo do momentu cofnięcia przez ciebie zgody, ograniczenia lub innych działań z Twojej strony ograniczających tę zgodę, w przypadku niezbędności danych do wykonania umowy, przez czas jej wykonywania, a w przypadku, gdy podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes administratora, do czasu zgłoszenia przez Ciebie skutecznego sprzeciwu.
 11. Administrator dokłada wszelkich starań, aby przechowywanym danym osobowym zapewnić środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.
 12. W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Tobie prawo do:
  • żądania od Administratora dostępu do Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora sprostowania Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora usunięcia Twoich danych osobowych,
  • żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych,
  • przenoszenia Twoich danych osobowych,
  • wniesienia skargi do organu nadzorczego;
Z powyższych praw można skorzystać poprzez kontakt pocztą tradycyjną na adres Administratora lub pocztą e-mail na adres: rodo@buildercorp.pl.

Pliki cookies.

Informujemy, iż w celu dostosowania treści i usług serwisów internetowych (dalej jako „Serwisy”) należących do BUILDER CORP do indywidualnych zainteresowań oraz potrzeb Uczestników, używamy informacji zapisywanych przez serwery Serwisów na urządzeniach końcowych Uczestnika (komputer, tablet, smartphone etc.), które serwery mogą odczytać przy każdorazowym połączeniu się z tego urządzenia, czyli tzw. „cookies”, Serwery te mogą także używać innych technologii o funkcjach podobnych lub tożsamych z „cookies”.

„Cookies” to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które poprzez zapisanie w urządzeniu końcowym Uczestnika umożliwiają poznanie jego zachowań, zainteresowań i potrzeb. „Cookies” dostarczają m.in. danych statystycznych o korzystaniu przez Uczestników z poszczególnych Serwisów i ich funkcjonalności. „Cookies” nie identyfikują danych osobowych Uczestnika oraz nie mają wpływu na funkcjonowanie urządzenia końcowego Uczestnika lub jego oprogramowania. „Cookies” zazwyczaj zawierają nazwę domeny Serwisów, z którego pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

„Cookies” mogą być zamieszczane w urządzeniu końcowym Uczestnika Serwisów a następnie wykorzystywane przez współpracujących ze Spółkami reklamodawcami, firmami badawczymi czy dostawcami aplikacji multimedialnych.

Pliki „cookies” wykorzystywane są w celu:

 1. dostosowania zawartości stron Serwisów do preferencji Uczestnika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych, ponieważ „cookies” pozwalają rozpoznać urządzenie Uczestnika Serwisów i odpowiednio wyświetlić stronę internetową, dostosowaną do jego indywidualnych potrzeb,
 2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Uczestnicy Serwisów korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ich ulepszanie,
 3. utrzymania sesji Uczestnika Serwisów (po zalogowaniu), dzięki której Uczestnik nie musi na każdej podstronie Serwisów ponownie wpisywać loginu i hasła,
 4. dostarczania Uczestnikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W ramach naszych Serwisów możemy stosować następujące rodzaje plików „cookies”:

 1. tzw. niezbędne pliki „cookies”, umożliwiające korzystanie z usług dostępnych w ramach Serwisów, np. uwierzytelniające pliki „cookies” wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania w ramach Serwisów,
 2. pliki „cookies” służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Serwisów,
 3. pliki „cookies”, umożliwiające zbieranie informacji o sposobie korzystania ze stron internetowych Serwisów,
 4. tzw. funkcjonalne pliki „cookies”, umożliwiające "zapamiętanie" wybranych przez Uczestnika ustawień i personalizację interfejsu Uczestnika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi Uczestnik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp.,
 5. tzw. reklamowe pliki „cookies”, umożliwiające dostarczanie Uczestnikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań.

W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików „cookies” w urządzeniu końcowym Uczestnika.

Każdy z Uczestników ma możliwość, w każdej chwili, wyłączyć w swoim oprogramowaniu opcję przyjmowania „cookies”. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików „cookies” dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej).

Wyłączenie „cookies” może spowodować utrudnienia czy wręcz uniemożliwić korzystanie z niektórych usług w ramach Serwisów jednakże nie spowoduje to braku możliwości czytania czy oglądania treści zamieszczanych w ramach Serwisów, z wyjątkiem tych, do których dostęp wymaga logowania.

Wyrażenie zgody przez Uczestnika na przyjmowanie „cookies” odbywa się poprzez zmianę ustawień przeglądarki umożliwiających przetwarzanie „cookies”. Brak zmian ustawień przeglądarki przez Uczestnika oznacza zgodę na przyjmowanie „cookies”.